Термін подання матеріалів до 1 серпня 2016р.

 

Матеріали подаються на англійській мові.

Збірник матеріалів конгресу буде розміщено на сайті http://congress.nau.edu.ua.

 

Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам:

– обсяг – 3-5 сторінок формату А5 (148 x 210 мм) з полями 20мм з усіх боків;

– текстовий редактор – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 9, з одинарним міжрядковим інтервалом.

 

Шифр УДК – вирівнювання по лівому краю, відступ знизу – 9пт.

Відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, країна) – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю.

Назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) – кегль 9, жирний, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху і знизу 9 пт, без переносу частин слів.

Анотація (до 50 слів) – кегль 8, курсив, вирівнювання по ширині без абзацу, відступ зліва і справа – 5 мм, знизу – 9 пт, обсяг не більше 5 рядків;

Текст доповіді – відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць – кегль 9, вирівнювання по центру; нумерація таблиць – кегль 9, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор.

Висновки: назва – кегль 9, жирний, окремим розділом (відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт, вирівнювання по центру) або безпосередньо в тексті. Текст – Times New Roman, кегль 9;

Список літератури: назва – кегль 9, жирний, вирівнювання по центру, відступ зверху – 9 пт, знизу – 6 пт. Бібліографічні записи подаються у формі нумерованого списку, відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по ширині. Обов’язково  вказати прізвища та ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок.

 

Приклад оформлення матеріалів зі стилями – скачати

 

Матеріали надсилати на e-mail: congress@nau.edu.ua.

Співробітники НАУ матеріали надають відповідальному секретарю по своїй секції.

 

Матеріали не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу несе відповідальність автор.

 

 

 

Інформаційний лист – завантажити


АВІАСВІТ-2016Фотогалерея