1. Сучасні авіаційно-космічні технології

1.1 Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті
1.2 Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден
1.3 Втома і руйнування авіаційних конструкцій
1.4 Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні
1.5 Двигуни та енергетичні установки
1.6 Методи та засоби технічної та медичної діагностики
1.7 Автоматизовані системи управління процесами
1.8 Інформаційні технології та системи в авіаційній галузі
1.9 Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи
1.10 Кібербезпека цивільної авіації
1.11 Математичне моделювання та чисельні методи
1.12 Комп’ютерні системи
1.13 Передові інформаційні технології у авіації
 

2. Безпілотні авіаційні системи

 

3. Аеронавігація та системи організації повітряного руху

3.1 Перспективи розвитку авіаційних телекомунікаційних систем
3.2 Авіаційна англійська мова для безпеки польотів
3.3 Керування складними системами
3.4 Авіоніка
3.5 Людський чинник: інженерно-технічні, психологічні і медико-біологічні аспекти
3.6 Зв’язок, навігація та спостереження

 

4. IEEE Міжнародний симпозіум з радіолокаційних методів та систем (RMSW-2016) 27-28  вересня 2016 року

 

5. Охорона навколишнього середовища

5.1 Біотехнологія в авіації
5.2 Землеустрій, кадастр та моніторинг земель
5.3 Хімічна технологія та інженерія
5.4 Охорона навколишнього середовища
 

 

6. Авіаційна хіммотологія

 • Авіаційні альтернативні палива
 • Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення
 • Проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпека польотів
 • Протиожеледна обробка в аеропортах
 • Присадки і добавки до авіаційних ПММ, нанотриботехнології

 

7. Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

7.1 Інформаційно-правові засади міжнародних відносин
7.2 Трансформація журналістики в контексті технологізації світу і процесів глобалізації
7.3 Круглий стіл «Забезпечення конкурентоспроможності аерокосмічної галузі України на світовому ринку»

 

8. Економіка та управління в авіації

 • Менеджмент авіатранспортного бізнесу;
 • Організація та технології авіаційних робіт та перевезень;
 • Логістичний інжиніринг транспортних послуг;
 • Економічна безпека в авіації;
 • Авіація та глобалізацій ні процеси в економіці.

 

9. Людський фактор в авіації

 • Соціально-політичні та морально-психологічні компоненти авіаційної безпеки
 • Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи
 • Управління людським фактором: стан і перспективи
 • Мовне моделювання інформаційних систем в авіації
 • Антропологічний та історико-культурний виміри безпеки авіації

 

10. Проблеми розвитку сучасного аеропорту

10.1 Міське, промислове, цивільне та транспортне будівництво
10.2 Дизайн архітектурного середовища
10.3 Технічна естетика та дизайн

 

11. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 

12. Інноваційні технології професіональної підготовки фахівців на базі вищої освіти

 

13. Стратегії ІКАО в сфері безпеки авіації


АВІАСВІТ-2016Фотогалерея