Система Orphus

Співробітники НАУ матеріали надають відповідальному секретарю по своїй секції.

 


п/п секції

Назва секції

Відповідальний секретар секції

Контактна інформація
(тел., e-mail, ауд.)

1. Сучасні авіаційно-космічні технології

1.1

Новітні технології підтримання льотної придатності авіаційної техніки.

Сапелюк Євген Антонович

т.: 406-74-91,
(066) 750-32-66,
кім.: 11.219

1.2

Втома і руйнування авіаційних конструкцій.

Маслак  Тетяна Петрівна

т.: 406-75-97, mtina@bigmir.net,
(066) 336-79-37,
кім. 11.228

1.3

Аеродинаміка та безпека польотів.

Бондар Олександр Валентинович

т.: 406-75-77, bondar@nau.edu.ua, 
кім.: 9.208

1.4

Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні.

Тісов Олександр Вікторович

т.: 406-77-73,
NAU12@ukr.net,
(063) 075-32-77,
кім.: 2.304

1.5

Проблеми відновлення  керованості літальних апаратів

Шевчук Дмитро Олегович

т.: 406-76-29,
shevchuk@gmail.com,
(093) 905-19-12,
кім. 10.208

1.6

Системи діагностики в аерокосмічному комплексі

Єременко Володимир Станыславович

тел.: 406-74-35, ivs@nau.edu.ua

1.7

Інформаційна безпека в авіації

 

Пепа Юрій Володимирович

тел.: 406-70-56,
(039) 291-45-72,
pepa_yu@mail.ru,
кім. 11.410

1.8

Спеціалізовані комп’ютерні системи та CALS – технології в авіації

Трейтяк В'ячеслав Віталійович

тел.: 406-71-90,
slava08@online.ua

1.9

Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи

Осмоловський Олександр Іванович

тел.: 406-71-58,
kvp@nau.edu.ua

1.10

Передові інформаційні технології у авіації

Оленін Михайло Вікторович

тел.: 406-76-41,
oleninmv@gmail.com,
кім. 6.303

1.11

Комп’ютерні системи

Нечипорук Олена Петрівна

т. 406-73-88, 406-79-80,
e-mail: styop_el@bigmir.net, 
(097) 997-79-49,
кім. 6.105

1.12

Математичне моделювання та чисельні методи

Шквар Євген Олексійович

т. 497-70-26,
e-mail: eush@ukr.net,
(067) 586-22-27,
кім. 6.219

1.13 Енергетичне устаткування Кінащук Ігор Федорович т. 406-75-76,
e-mail: kinaschuk@gmail.com,
(066) 286-34-17,
кім. 10.115

2. Безпілотні авіаційні системи (БАС)

2.1

Інтеграція і безпека польотів

Прусов Дмитро Едуардович

т.: 406-68-14,
e-mail: prusov@nau.edu.ua,
кім. 1.301

Аспекти авіаційної безпеки

Вплив на навколишнє середовище

Нормативна база, стандартизація, сертифікація

Організація повітряного руху

Навігація і зв'язок

Системи виявлення та уникнення зіткнень у повітрі

Придатність до багатоцільового використання і надійність

Енергоефективність

Розробка та проектування

3. Аеронавігація та комплекси управління

3.1

Організація та обслуговування повітряного руху.

Чинченко Юрій Володимирович

тел.: (044) 408-22-78,
e-mail: jdestiny@ukr.net, 
кім. 11.324

3.2

Системи зв’язку, навігації та спостереження.

 

Остроумов Іван 

тел. (044) 408-22-78,
e-mail: AIR-NAV@ukr.net,
кім. 11.324

3.3

Авіоніка.

Грищенко Юрій Віталійович

тел. (044) 497-80-08,
e-mail: grischenko_u@mail.ru,
ауд. 5-402

3.4

Авіаційна англійська та безпека польотів

Король Лілія Павлівна

тел. (044) 497-41-15,
e-mail: aamm@nau.edu.ua,
кім. 11-313

3.5

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

 

Мухіна Марина Петрівна

 

тел.: 408-8555, к. 5.417

3.6

Керування складними системами

Керівник Азарсков В.М.

 

 

Секретар Сущенко О.А.

azarskov@nau.edu.ua,
к. 5-507,
406-7427, к. 5-501

3.7

Радіолокаційні методи і системи

Секретар Глушко Д.М.

 

406-73-70, yanovsky@i.com.ua,
к. 3-404, к. 3-407

4. Охорона навколишнього середовища

4.1

Географічні інформаційні системи в авіації

Капеліста Ірина Михайлівна, аспірант

Тел.

0(44) 4067758;

e-mail: vasgeovideo@gala.net

zt_nay@mail.ru

ауд. 3-503

4.2

Біотехнологія в авіації

Горупа Василь Васильович, старший викладач

 

Тел. 0(44) 406-78-87,

e-mail: bio@nau.edu.ua,

ауд. 5-709

4.3

Дистанційні аерокосмічні дослідження

 

Чубко Лариса Сергіївна, доцент кафедри аерокосмічної геодезії,

 к.ф.- м.н.

 

Тел. 406-79-95

E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com,

larisa_ch@inbox.ru

ауд.room  3–524.

4.4

Хімічна технологія та інженерія

Гаєвська Тетяна Анатоліївна

Тел. 406-76-71,
(093) 404-28-04, 
ximpolit@ukr.net,
кім. 12.119

4.5

Симпозіум «Охорона навколишнього середовища»

Синило Катерина Вікторівна,

асистент кафедри безпеки життєдіяльності

 

Тел. 406-73-20

e-mail: synylo@ nau.edu.ua

ауд. 7-320

5. Авіаційна хіммотологія

5.1

Авіаційні альтернативні палива;

Черняк Лариса Миколаївна, доцент кафедри екології НАУ, к.т.н.

 

т. 406-78-44,

e-mail: aviationchemmotology@rambler.ru

ауд. 12.209

Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення;

Проблеми якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпека польотів;

Попередження та усунення обледеніння повітряних суден в аеропортах;

Присадки і добавки до авіаційних ПММ, нанотриботехнології.

Авіаційні альтернативні палива;

6. Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

6.1

Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах.

Горобей Алла Володимирівна

406-77-66, кім.7.204,
imv@nau.edu.ua

6.2

Сучасна українська журналістика в системі міжнародної комунікації.

Попюк Руслан Дмитрович

406-77-85,
кім.7.217,
dyadyarulya@gmail.com

7. Економіка та менеджмент в цивільній авіації

7.1

Менеджмент авіатранспортного бізнесу;

Шевченко Анна Валеріївна

 

 

 

 

(044) 406-70-82, 406-68-57,
(067) 327-42-31,
e-mail: annashev@online.ua,
кім. 2.203, 2.206а, 

Організація та технології авіаційних робіт та перевезень;

Логістика транспортних послуг;

Економічна безпека в авіації;

Авіація та глобалізаційні процеси в економіці.

8. Людський фактор в авіації

8.1

Соціально-політичні та морально-психологічні компоненти авіаційної безпеки.

Ягодзінський Сергій Миколайович

 

тел.: 406-75-00, 406-77-26,
моб.: (097) 756-43-43,
e-mail: sophist@nau.edu.ua, ауд. 8.801

Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи.

Управління людським фактором: стан і перспективи.

Мовне моделювання інформаційних систем в авіації.

Синергетичний підхід в безпеці авіації: антропологічний та історико-культурний виміри.

9. Просторова організація аеропортових комплексів

9.1

Просторова організація аеропортових комплексів

Авдєєва Наталія Юріївна

т. 406-73-93,
greengoff@bigmir.net,
кім. 4.211

10. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

10.1

Повітряне і космічне право у міжнародному співробітництві

 

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

тел.: 406-73-47,
e-mail: kafedra92@ukr.net,
кім. 1.441

10.2

Правове регулювання безпеки польотів

 

Потильчак А. О., асистент

тел. 406-70-15, 
e-mail: k_kpip@ukr.net,
кім. 1.448

10.3

Особливості правового регулювання використання повітряного простору в сучасних ринкових умовах

Малишко В.М., к.ю.н., доцент

 

тел.: 406-73-79, e-mail: vmalyishko@yandex.ru,
кім. 1.447

11. Неперервна професійна освіта. Проблеми підвищення кваліфікації

11.1

Система неперервної професійної освіти як інструмент розвитку цивільної авіації.

Шпильовий В.Д.

ipn@nau.edu.ua

406-73-49, 8а-016

 

itu@nau.edu.ua

406-79-28, 8-904

 

 

Проблеми нормативно-правового забезпечення  неперервної професійної освіти та підвищення кваліфікації.

Інтеграція систем неперервної професійної освіти, державного управління й бізнесу на основі соціального партнерства.

Змістовні, методичні й організаційні компоненти неперервної професійної освіти.

Компетентнісний підхід і управління якістю подовженої професійної освіти.

Проблеми організації підготовки фахівців з вищою освітою.

12. ІКАО

12.1

ІКАО

 

 

13. Школа молодих вчених "Авіація та захист довкілля від впливу цивільної авіації"

13.1

Школа молодих вчених «Захист довкілля від впливу цивільної авіації»

 

Кажан Катерина Іванівна, асистент кафедри безпеки життєдіяльності.

Тел. 406-78-91,
моб.: (063) 231-40-76,
e-mail:
kazhank@nau.edu.ua,
ауд. 7-409

 


Інформаційний лист - завантажити
Информационный лист - скачать
Information for participants - download

PROGRAM. Congress-2012
PROCEEDINGS. Congress-2012. Volume1
PROCEEDINGS. Congress-2012. Volume2
PROCEEDINGS. Congress-2012. Volume3

 

8-й Міжнародний авіаційно-космічний салон «АВІАСВІТ-ХХІ»

Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter