Система Orphus

 

1. Сучасні авіаційно-космічні технології

•  Новітні технології підтримання льотної придатності авіаційної техніки;

•  Втома і руйнування авіаційних конструкцій;

•  Аеродинаміка та безпека польотів;

•  Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні;

•  Проблеми відновлення  керованості літальних апаратів;

•  Системи діагностики в аерокосмічному комплексі;

•  Інформаційна безпека в авіації;

•  Спеціалізовані комп’ютерні системи та CALS-технології в авіації;

•  Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи;

•  Передові інформаційні технології у авіації;

•  Комп’ютерні системи;

•  Математичне моделювання та чисельні методи;

•  Енергетичне  устаткування.

 

2. Безпілотні авіаційні системи (БАС)

•  Інтеграція і безпека польотів;

•  Аспекти авіаційної безпеки;

•  Вплив на навколишнє середовище;

•  Нормативна база, стандартизація, сертифікація;

•  Організація повітряного руху;

•  Навігація і зв'язок;

•  Системи виявлення та уникнення зіткнень у повітрі;

•  Придатність до багатоцільового використання і надійність;

•  Енергоефективність;

•  Розробка та проектування;

•  Проблеми підготовки фахівців;

•  Моделювання ситуацій;

•  Погляд у майбутнє.

 

3. Аеронавігація та комплекси управління

•  Організація та обслуговування повітряного руху;

•  Системи зв’язку, навігації та спостереження;

•  Авіоніка;

•  Авіаційна англійська мова та безпека польотів;

•  Автоматизовані системи управління технологічними процесами;

•  Керування складними системами;

•  Семінар по радіолокаційним методам і системам (RMSW-2012).

 

4. Охорона навколишнього середовища

•  Географічні інформаційні системи в авіації;

•  Біотехнологія в авіації;

•  Дистанційні аерокосмічні дослідження;

•  Хімічна технологія та інженерія;

•  Охорона навколишнього середовища.

 

5. Авіаційна хіммотологія

•  Авіаційні альтернативні палива;

•  Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення;

•  Проблеми якості авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпека польотів;

•  Протиожеледна обробка в аеропортах;

•  Присадки і добавки до авіаційних ПММ, нанотриботехнології.

 

6. Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

•  Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах;

•  Сучасна українська журналістика в системі міжнародної комунікації.

 

7. Економіка та менеджмент в цивільній авіації

•  Менеджмент авіатранспортного бізнесу;

•  Організація та технології авіаційних робіт та перевезень;

•  Логістика транспортних послуг;

•  Економічна безпека в авіації;

•  Авіація та глобалізаційні процеси в економіці.

 

8. Людський фактор в авіації

• Соціально-політичні та морально-психологічні компоненти авіаційної безпеки.

• Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи.

• Управління людським фактором: стан і перспективи.

• Мовне моделювання інформаційних систем в авіації.

• Синергетичний підхід в безпеці авіації: антропологічний та історико-культурний виміри.          

 

9. Просторова організація аеропортових комплексів

•  Дизайн архітектурного середовища аеропортів;

•  Особливості містобудівної організації аеропортових комплексів;

•  Дизайн інтер’єрів аеровокзальних комплексів;

•  Проектування, реконструкція та експлуатація аеропортів та автошляхів;

•  Проектування та будівництво об’єктів аеропортів.

 

10. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

•  Повітряне і космічне право у міжнародному співробітництві;

•  Правове регулювання безпеки польотів;

•  Особливості правового регулювання використання повітряного простору в сучасних ринкових умовах.

 

11. Неперервна професійна освіта. Проблеми підвищення кваліфікації

• Система неперервної професійної освіти як інструмент розвитку цивільної авіації;

• Проблеми нормативно-правового забезпечення  неперервної професійної освіти та підвищення кваліфікації;

• Інтеграція систем неперервної професійної освіти, державного управління й бізнесу на основі соціального партнерства;

• Змістовні, методичні й організаційні компоненти неперервної професійної освіти;

• Компетентнісний підхід і управління якістю подовженої професійної освіти;

• Проблеми організації підготовки фахівців з вищою освітою.

 

12. ІКАО

• Системний підхід ІКАО до забезпечення безпеки авіації;

• Проблеми приведення національної нормативної бази у відповідність до Міжнародних стандартів ІКАО та європейських вимог;

• Планування людських ресурсів, методологія підготовки та перепідготовки, мобілізація нового покоління авіаційного персоналу;

• Протидія новим загрозам авіаційної безпеки та загрозам, що виникають;

• Використання біодетекторів з метою забезпечення авіаційної безпеки;

• Проблеми взаємодії різних служб під час організації авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

• Підтримання відповідного рівня з авіаційної англійської мови для пілотів та диспетчерів УПР;

• Кваліфікація викладачів, рейтерів та екзаменаторів з авіаційної англійської мови;

• Взаємодія членів льотного екіпажу (CRM) та людський фактор.

 

13. Школа молодих вчених "Авіація та захист довкілля від впливу цивільної авіації"


Інформаційний лист - завантажити
Информационный лист - скачать
Information for participants - download

PROGRAM. Congress-2012
PROCEEDINGS. Congress-2012. Volume1
PROCEEDINGS. Congress-2012. Volume2
PROCEEDINGS. Congress-2012. Volume3

 

8-й Міжнародний авіаційно-космічний салон «АВІАСВІТ-ХХІ»

Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter