Термін подання матеріалів

до 10 вересня 2020р.

 

Матеріали подаються англійською мовою.

Приймаються неопубліковані раніше матеріали та матеріали які не є перекладами з інших мов.

 

1. Участь у конгресі БЕЗКОШТОВНА.

Матеріали Конгресу будуть розміщені на сайті
http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2020/schedConf/presentations

 

2. Оргкомітет також оголошує про можливість публікації наданих на Конгрес матеріалів у виданнях які індексуються у наукометричній базі SCOPUS

Журнал конференції:  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)

 Вартість публікації

100 euro

 

 

Вимоги до матеріалів

1. Мінімальний обсяг статті – 6 сторінок (Times New Roman, шрифт 11, одинарний інтервал, формат А4).

2. Тільки книжковий («портретний») формат сторінок.

3. Структура тексту статті повинна відповідати стандарту IMRAD_format

http://congress.nau.edu.ua/2020/info/IMRAD_format.docx

4. Стаття подається англійською мовою. Відсутність в тексті статті (включаючи формули, графіки, схеми, діаграми, скріни програм і будь-які зображення) символів кириличного алфавіту.

5. Всі зображення повинні бути чіткими і добре читатися.

6. Всі формули, графіки, діаграми повинні бути редаговані.

7. Повинні бути вказані джерела запозичення всіх зображень, якщо вони не авторські. Джерело запозичення вказується в місці біля напису.

8. Всі статті пройдуть перевірку на плагіат. У разі виявлення плагіату (а також самоплагіату) авторам буде відмовлено в повторній подачі статті.

 

 

Повні рекомендації для авторів

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

 

 

Керівництво для авторів (як подати матеріали)

http://congress.nau.edu.ua/2020/info/Congress-2020-info-UA-avtoram.pdf

 

 

Подати матеріали

 

 

Матеріали не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу несе відповідальність автор.