Система Orphus

1. Сучасні авіаційно-космічні технології

•  Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні

•  Аеродинаміка та безпека польотів

•  Втома і руйнування авіаційних конструкцій

•  Проблеми відновлення керування повітряним судном

•  Двигуни і енергетичні установки

•  Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден

•  Методи та засоби технічної та медичної діагностики

•  Автоматизовані системи управління процесами

•  Інтегровані CALS – технології та PLM – рішення в авіаційній галузі

•  Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи

•  Кібернетична безпека в авіаційній галузі

•  Інформаційна безпека в авіації

•  Комп’ютерні системи

•  Передові інформаційні технології у авіації

•  Математичне моделювання та чисельні методи

 

2. Безпілотні авіаційні системи

•  Стратегічний план досліджень та розробок

•  Інтеграція та нормативні підходи

•  Дослідження соціальних впливів.

 

3. Аеронавігація та системи організації повітряного руху

•  Організація повітряного руху

•  Зв’язок, навігація та спостереження

•  Авіаційна англійська та безпека польотів

•  Авіоніка

•  Керування складними системами

 

4. Мікрохвилі, радіолокація і дистанційне зондування (MRSS-2014)

 

5. Охорона навколишнього середовища

•  Дистанційні аерокосмічні дослідження

•  Хімічна технологія та інженерія

•  Охорона навколишнього середовища

•  Землеустрій, кадастр та моніторинг земель

•  Біотехнологія в авіаціїa

 

6. Авіаційна хіммотологія

•  Авіаційна альтернативні палива;

•  Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення;

•  Проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпека польотів;

•  Протиожеледна обробка в аеропортах;

•  Присадки і добавки до авіаційних ПММ, нанотриботехнології.

 

7. Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

•  Інформаційно-правові засади міжнародних відносин

•  Трансформація журналістики в контексті технологізації світу і процесів глобалізації

•  Міжнародна науково-технічна кооперація України в аерокосмічній галузі

 

8. Економіка та управління в авіації

• Менеджмент авіатранспортного бізнесу

• Організація та технології авіаційних робіт та перевезень

• Логістичний інжиніринг транспортних послуг

• Економічна безпека в авіації

• Авіація та глобалізаційні процеси в економіці

 

9. Людський фактор в авіації

• Соціально-політичні та морально-психологічні компоненти авіаційної безпеки.

• Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи.

• Управління людським фактором: стан і перспективи.

• Мовне моделювання інформаційних систем в авіації.

• Синергетичний підхід в безпеці авіації: антропологічний та історико-культурний виміри.         

 

10. Аеропорти та їх інфраструктура

 

11. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 

12. Інноваційні технології професіональної підготовки фахівців на базі вищої освіти

 

13. ІКАО: проблеми безпеки авіації

Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter