"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Привітання Банківські реквізити Вимоги до матеріалів Контрольні дати
Програмний комітет Програма Конгрессу Матеріали (архів) Про університет
Симпозіуми Розміщення Реєстрація та оргвнесок Контакти
Конгрес 2010 (архів)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Всесвітньому конгресі “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології”, який відбудеться 21-23 вересня 2010 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

Метою конгресу є аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Офіційні мови конгресу – англійська, російська та українська. Матеріали друкуються виключно англійською мовою.


Программа IV Всесвітнього конгресу “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології”

Публікації

Доповіді конгресу будуть видані окремим збірником та записані на CD. Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам:
- обсяг - повних 4 сторінки формату А4 (210 х 297 мм) з полями 20 мм з усіх боків;
- текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і рисунки становлять один об`єкт;
- текстовий редактор – Microsoft Word 97-2003 for Windows з автоматичним розставленням переносу слів, шрифт Times New Roman, кегль 12, з одинарним міжрядковим інтервалом.


Структура рукопису:
шифр УДК - вирівнювання по лівому краю, відступ знизу - 12 пт;
відомості про авторів - ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, країна) - кегль 12, курсив, вирівнювання по правому краю, відступ знизу - 12 пт;
назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) – кегль 12, жирний, вирівнювання по лівому краю, відступ знизу 12 пт, всі букви великі, без переносу частин слів;
анотація - кегль 11, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу,  відступ  зліва і справа – 5 мм,  знизу - 12 пт, обсяг не більше 5 рядків;
текст доповіді - відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць - кегль  11, вирівнювання по центру; нумерація таблиць - кегль 11, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number - Times New Roman;  L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol - Symbol; Matrix/Vector - Times New Roman, bold; розміри: Full - 12 pt, Symbol - 18 pt, Sub-Symbol - 12 pt, Subscript/Superscript - 7 pt;
висновки: назва - кегль 12, жирний, окремим розділом (відступ зверху - 12 пт, знизу - 6 пт, вирівнювання по центру) або безпосередньо в тексті. Текст - Times New Roman, кегль  12;
список літератури:назва - кегль 12, жирний, вирівнювання по центру, відступ зверху - 12 пт, знизу - 6 пт. Бібліографічні записи подаються у формі нумерованого списку - відступ зліва 5 мм, відступ першого рядка абзацу 5 мм, відступ знизу 6 пт, вирівнювання по ширині; обов’язково вказують прізвища й ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок – кегль 11, прізвища й ініціали авторів джерел - курсив.
Рукописи подаються англійською мовою в одному примірнику в роздрукованому варіанті (формат А4), а також на дискеті 3,5” або CD та надсилаються на електронну адресу: aviacon@nau.edu.ua.
На дискеті або CD повинно бути записано:
- текст статті з анотацією (англійською мовою), таблицями, рисунками, списком літератури;
- файл анотації з УДК, назвою статті, відомостями про авторів - все англійською мовою.
Автори з України повинні подати також експертний висновок в одному примірнику.

Рукописи не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу відповідає автор.

Контрольні дати:

Термін подання матеріалів 15 червня
Термін електронної реєстрації 30 червня

International Programming Committee

Голова:  
Кулик Микола Сергійович ректор Національного авіаційного університету
Співголови:  
Табачник Дмитро Володимирович міністр освіти і науки України
Алексєєв Юрій Сергійович генеральний директор Національного космічного агентства України
Ківа Дмитро Семенович президент-генеральний конструктор АНТК ім. Антонова, член-кореспондент НАН України
Шпак Анатолій Петрович перший віце-президент НАН України, академік НАН України
Бабейчук Дмитро Георгійович заступник голови Державної авіаційної адміністрації
Яцків Ярослав Степанович директор головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік НАН України 
Луцький Максим Георгійович перший проректор університету
Харченко Володимир Петрович проректор університету з наукової роботи
Члени програмного комітету:  
R. Ginevicius Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
J. Stankunas Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Antoni Jarosz Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodoma w Jaroslawiu, Poland
W. A. Herrmann Technical University Munich, Germany
Jiang Cheng Yong Taizhou University, China
Jose Morales Oroze National Polytechnic Institute, Mexico
Jun-Ku Yuh Korea Aerospace University
Il – Young Chung Aviation Policy Bureau, Ministry of Construction and Transportation, Korea
Dominique Collin Aircraft External Noise Research Network and Coordination Snecma Moteurs, France
Michael Muth Aerospace Initiative Saxony, Germany
Werner Hufenbach Institute for Lightweight Structures and Polymer Technology at Dresden University of Applied Science, Germany
I. Knets Riga Technical University, Latvia
Anna Zucco Ecole Centrale De Lyon, France
F. Surmeli Anadolu University, Turkey
S. Tepnadze Georgian Aviation University, Georgia
A. Torkunov Moscow State Institute of International Relations, Russia
Wang Yuanming Zhejiang Wanty University, China
Xu Xianmin Jiaixing University, China
J. Zmija Academia Rolnicza w Krakowie, Poland
Patrick Larroque Airbus Industry
Jean-Francois Salaun Airbus Industry
Iouri Tchekanov Airbus Industry
Jozef Zajac State University of Applied Science in Chelm, Poland
Beata Falda State University of Applied Science in Chelm, Poland
Janusz Sledzinski State School of Higher Education in Chelm, Poland
Andrzej Felluer State School of Higher Education in Chelm, Poland
Janusz Poweska International High School of Logistic and Transport in Wroclaw, Poland

National Aviation University

Національний авіаційний університет був заснований у 1933 році. На сьогодні університет є одним із провідних вищих навчальних закладів світу, в якому проводиться підготовка фахівців для 127 країн.

В університеті створені всесвітньовідомі наукові школи в галузі аеронавігації, інформаційних технологій, комп’ютерних технологій, електроніки, електротехніки, механіки та систем діагностики.

Офіційний сайт університету: http://www.nau.edu.ua

Sponsorship

General Sponsor

We wish to thank the following for their contribution to the success of this conference: European Office of Aerospace Research and Development of the USAF.

Information Sponsor

Банківскькі реквізити:

Увага! З 01.01.2010 року змінився рахунок.

ПЕРЕРАХУВАННЯ У ГРИВНЯХ:

Одержувач: Національний авіаційний університет.

Код ЄДРПОУ 01132330.

Банк одержувача коштів: ГУ ДКУ у м. Києві, рахунок 31254272210064
Код банка 820019

Призначення платежу: “Прізвище І.П., оргвнесок за участь у конгресі «Авіація у XXI столітті», на субрахунок 712/283”.

Можлива оплата готівкою в день реєстрації (квитанція видається)

Before And After Congress Tours

A few two/three days alternative tours at week-ends both before and soon after the Congress are planned.

Post symposium tours will be arranged to various places of interest in Kiev.

Kyiv is one of largest and very beautiful cities of Europe. It was founded more than 1500 years ago.

Sightseeing- tour on 17.09.2003

9.00 Kiev-Pechersk Lavra, Myhaylivsky Cathedral
12.30 Pirogovo- museum
15.00 Lunch in the museum's restaurant
17.30 Souvenirs shops in Podol
19.30-21.30 River Dnieper voyage (restaurant available)

Симпозіуми

1. Сучасні авіаційно-космічні технології

 • Новітні технології підтримання льотної придатності авіаційної техніки;
 • Системи діагностики в аерокосмічному комплексі;
 • Міцність та ресурс літальних апаратів;
 • Аеродинаміка та безпека польотів;
 • Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи;
 • Автоматизація та енергозбереження на транспорті;
 • Інформаційна безпека в авіації;
 • Комп'ютерні технології.

2. Аеронавігація

 • Проблема безпеки в аеронавігації;
 • Системи зв’язку, навігації, спостереження та організація повітряного руху (CNS/ATM);
 • Радіолокаційні методи та системи (RMSW);
 • Штучний інтелект, прийняття рішень та управління в аеронавігації;
 • Глобальні навігаційні супутникові системи;
 • Космічний зв’язок і спостереження;
 • Авіаційна англійська мова та безпека польотів;
 • Інтегровані системи управління та безпілотна авіація.

3. Міжнародні інтеграційні процеси в аерокосмічному комплексі

 • Державна політика в сфері авіації та космонавтики;
 • Міжнародна кооперація та спеціалізація в аерокосмічному комплексі;
 • Військово-технічне міжнародне співробітництво України в сфері авіації та космонавтики;
 • Глобалізація аерокосмічної діяльності та вдосконалення міжнародно-правового забезпечення міжнародної безпеки;
 • Особливості комерціалізації науково-дослідних та технологічних розробок в аерокосмічному секторі;
 • Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичної підтримки функціонування аерокосмічного комплексу;
 • Проблеми міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом на транспорті;
 • Захист національних інтересів у транспортній сфері;
 • Інформаційна безпека в сучасному світі.

4. Охорона навколишнього середовища

 • Проблеми охорони навколишнього середовища;
 • Авіаційний шум;
 • Емісія двигунів – глобальні та локальні аспекти;
 • Ризики третьої сторони;
 • Екологічна пропускна спроможність аеропортів та повітряних трас;
 • Сучасний стан авіації.

5. Авіаційна хіммотологія

 • Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення;
 • Паливнозаправні системи і комплекси;
 • Проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпека польотів;
 • Протиожеледна обробка в аеропортах;
 • Нанотриботехнології.

6. Економіка та управління в авіації

 • Менеджмент авіатранспортного бізнесу;
 • Організація та технології авіаційних робіт та перевезень;
 • Логістичний інженірінг транспортних послуг;
 • Економічна безпека в авіації;
 • Авіація та глобалізаційні процеси в економіці.

7. Людський фактор в авіації

 • Зміст та організація психологічного забезпечення в авіатранспортній галузі;
 • Психологічна проблематика професійної підготовки фахівців з організації повітряного руху;
 • Підготовка льотних екіпажів за програмами управління екіпажними ресурсами (CRM);
 • Корпоративна культура авіакомпаній та соціокультурні чинники безпеки авіації.

8. Повітряне і космічне право:
міжнародні та національні проблеми безпеки

 • Проблеми адаптації національного законодавства до нормативної бази Європейського Союзу в галузі цивільної авіації;
 • Правове регулювання світового ринку космічних послуг та технологій;
 • Механізми реалізації прав людини при використанні повітряного простору.

9. Додаткова професіональна освіта: проблеми та перспективи

 • Система додаткової професіональної освіти як інструмент розвитку цивільної авіації;
 • Проблеми нормативно – правового забезпечення додаткової професіональної освіти;
 • Інтеграція систем додаткової професіональної освіти; державного управління та бізнесу на засадах соціального партнерства;
 • Змістовні, методичні та організаційні компоненти додаткової професіональної освіти;
 • Компетентнісний підхід та управління якістю додаткової професіональної освіті;
 • Проблеми проектної організації підготовки фахівців з вищою освітою.

Школа Авіаційного Конгресу молодих учених з проблеми захисту навколишнього середовища від впливу цивільної авіації  

 • Сесія 1 – Санітарно-захисні зони навколо  аеропортів
 • Сесія 2 – Експлуатаційні заходи зниження впливу авіації на довкілля
 • Сесія 3 – Забруднення повітря/води/грунту навколо аеропортів
 • Сесія 4 – Екологічні  характеристики палива, мастил та технічних рідин
 • Сесія 5 – Зелена авіаційна промисловість

 

Увага! Співробітники матеріали подають відповідальному секретарю. Скачати список відповідальних у форматі pdf

Інші учасники матеріали подають до Оргкомітету конгресу

Адреса оргкомітету

Національний авіаційний університет
пр. Космонавта Комарова, 1, к. 238
Київ, Україна, 03680
Тел: +38(044) 406-71-56
Факс: +38(044) 406-72-12
e-mail: aviacon@nau.edu.ua
Домашня сторінка конгресу: http://congress.nau.edu.ua/

Оргвнесок:

Всі учасники 350$
Аспіранти 175$

(для громадян України оплата у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент сплати).


$adress!='' && $title!='' && $keywords!='') $eemail=explode('@', $email); $emailhost=$eemail[1]; if(!getmxrr($emailhost, $mxhostsarr)){ $email= '';} if ($fname!='' && $lname!='' && $email!='' && $tel!='' && $adress!='' && $title!='' && $keywords!='' && $codd=='3834') { $sql = "INSERT INTO `congress` (`num`, `fname`, `lname`, `email`, `tel`, `adress`, `title`, `keywords`) VALUES ('', '".$fname."', '".$lname."', '".$email."', '".$tel."', '".$adress."', '".$title."', '".$keywords."')"; @mysql_connect ($host, $user, $password) or die ("Could not connect to MySQL databese. Sorry, but your data hasn't been inserted."); mysql_select_db($database) or die ("Could not select nessesery database"); mysql_query ($sql) or die ("Query string is wrong!"); echo "

Дякуємо за реєстрацію!"; } else { echo "

Заповніть всі поля або перевірте правильність введеної інформації і відправте ще раз!

Ім'я:
Фамілія:
E-mail:
Телефон:
Повна адреса:
Назва секції:
Назва доповіді:
Введіть код 3834
    
"; }?>
"; echo "
Item # ".$out['num']."
Ім'я ".$out['fname']." ".$out['lname']."
E-mail: ".$out['email']."
Телефон: ".$out['tel']."
Повна адреса ".$out['adress']."
Назва секції: ".$out['title']."
Назва доповіді: ".$out['keywords']."
Дата реєстрації: ".$out['data']."
"; $i++; } ?>

Скачати Програма. Congress-2010

Скачати Матеріали. Congress-2010. Том 1

Скачати Матеріали. Congress-2010. Том 2


Idia & Text Implementation by National Aviation University of Ukraine [2002-2010]
Design & Graphics by Brain Depot c-format [2002-2010]