"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Привітання Банківські реквізити Вимоги до матеріалів Контрольні дати
Програмний комітет Програма Конгрессу Матеріали (архів) Про університет
Симпозіуми Розміщення Реєстрація та оргвнесок Контакти

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у III Всесвітньому конгресі “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології”, який відбудеться 22-24 вересня 2008 року в Національному авіаційному університеті (м.Київ, Україна).

Конгрес організовується на базі Національного авіаційного університету.

Метою конгресу є аналіз глобальних тенденцій, огляд практичних, експериментальних і теоретичних досягнень в області безпеки авіації та космічних технологій. Офіційні мови конгресу – англійська, російська та українська.

Перший і Другий Всесвітні конгреси "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY", організовані в 2003 та 2005 роках відповідно Національним авіаційним університетом (НАУ), Міністерством освіти і науки України, Регіональною Асоціацією з розвитку Аеронавігаційного обслуговування (RADA) і підтримані International Civil Aviation Organization (ІCАО), Civil Air Navigation Services Organization (СANSO), European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) і French Aeroengine Company SNECMA, були успішно проведені. Матеріали конгресу були надруковані НАУ і отримали визнання фахівців. Ці дві події продемонстрували великий інтерес міжнародної авіаційної та наукової спільноти до теоретичних та практичних аспектів авіаційної та інформаційної безпеки.

Программа Третьего Всемирного конгресса “Авиация в XXI столетии” – “Безопасность в авиации и космические технологии”здесь в формате .doc (385Kb).

Публікації

Всі матеріали, представлені на конгресі, включаються до збірника публікацій, які будуть розповсюджуватись в надрукованому вигляді.

Вимоги до тез

Тези необхідно надати в оргкомітет до 15 квітня 2008 р. Тези повинні містити наступне:

 • назву;

 • дані про авторів (адреса, телефон, факс, e-mail);

 • ключові слова (до 3-х слів).

 • Можливі усні доповіді або доповіді без участі.

  Тези повинні мати не більше 200 слів. Текст на англійській мові без малюнків. Посилання на літературу (не більше 3-х слів) повинні бути правильно пронумеровані у відповідності з текстом в квадратних дужках і перераховані в кінці. Тези необхідно надати в оргкомітет по електронній пошті, факсом або звичайною поштою.

  ВИМОГИ ДО МАТЕРІАІЛІВ

  • обсяг - повних 8 сторінок формату А4 (210 х 297 мм) з полями 20 мм з усіх боків;

  • текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і рисунки становлять один об`єкт;

  • текстовий редактор - Word for Windows з автоматичною розстановкою переносів слів, шрифт Times New Roman, font 12, з одинарним міжрядковим інтервалом.

  Структура рукопису:

  шифр УДК - вирівнювання по лівому краю, відступ знизу - 12 пт;

  відомості про авторів - ініціали, прізвище, науковий ступінь, в дужках організація, країна - italic, вирівнювання по правому краю, відступ зверху і знизу - 12 пт;

  назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) - bold, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху і знизу 12 пт, всі букви великі, без переносу частин слів;

  анотація - italic, font 11, вирівнювання по лівому краю без абзацу, відступ зліва і справа - 10 пт, зверху і знизу - 12 пт, обсяг не більше 5 рядків;

  текст доповіді - відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків - font 11, вирівнювання по центру; тематичні заголовки таблиць - font 11, bold, вирівнювання по центру, нумерація таблиць - italic, font 11, вирівнювання по правому краю; формули - вмонтований редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number - Times New Roman; L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol - Symbol; Matrix/Vector - Times New Roman bold; розміри: Full - 12 pt, Symbol - 18 pt, Sub-Symbol - 12 pt, Subscript/Superscript - 7 pt; висновки – окремим розділом або безпосередньо в тексті;

  список літератури: назва - bold, вирівнювання по центру, відступ зверху - 12 пт, знизу - 6 пт; прізвища й ініціали авторів джерел - italic, font 11; список - у формі нумерованого списку - відступ знизу 6 пт, відступ зліва не першого рядка абзацу 8 мм, вирівнювання по ширині.

  Рукописи подаються українською, російською або англійською мовою в одному примірнику в роздрукованому варіанті (формат А4), а також на дискеті 3,5. На дискеті повинно бути записано:

  • текст статті з анотацією (мовою статті), таблицями, рисунками, списком літератури;
  • файл анотації з УДК, назвою статті, відомостями про авторів - все англійською мовою.

   Автори з України повинні подати також експертний висновок в одному примірнику.

   Рукописи не редагуються, за науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор.

  Контрольні дати:

  2008 рік

  Термін подання тезисів 15 квітня
  Термін подання матеріалів 15 червня
  Термін подання реєстраційних карток (без публікацій) 15 червня

  International Programming Committee

  I. Vakarchuk, Ministry of Education and Science, Ukraine

  D.Kiva, Chief designer of “Antonov” ASTC, Ukraine

  A. Shpack, National Academy of Sciences, Ukraine

  B. Stogniy, National Academy of Sciences, Ukraine

  Y.Yatskiv, National Academy of Sciences, Ukraine

  V. Kharchenko, National Aviation University, Ukraine

  D.Babeychuk, Regional Air Navigation Services Development Association, Ukraine

  Yu. Cherednichenko, UkSATSE, Ukraine

  R.Ginevicius, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

  Hab.Antoni Jarosz, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa W Jaroslawiu, Poland

  Hab.Jozef Zajac, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa W Chelmie, Poland

  W.A. Herrmann, Technischen Universitat Munchen, Germany

  M.Ikramov, Tashkent State Aviation Institute, Uzbekistan

  Jiang Cheng Yong, Taizhou University, China

  Jose Manuel Roldan Nogueras, University of Cordoba, Spain

  Jose Morales Oroze, Institute Politecnico National, Mexico

  Jun-Ku Yuh, Hankuk Aviation University, Southern Korea

  H.Kokenge, Technische Universitet Dresden, Germany

  I.Knets, Riga Technical University, Latvia

  M.Kudryavtsev, Moscow Phisical-Technical Institute, Russia

  P.Losiewicz, Program Manager of European Office of Aerospace Research and Development (EOARD)

  Ch.Mari, Ecole Centrale de Lyon, France

  Miguel Florencio Lora, University of Seville, Spain

  L.Otto, Hochschule Mittweida, Germany

  V.Skormin, State University of New York, USA

  F.Surmeli, Anadolu University, Turkey

  Taisir Taji, Queen Noor Civil Aviation Technical College, Jordan

  S.Tepnadze, Georgian Aviation University, Tbilisi

  A.Torkunov, Moscow State Institute of International Relations, Russia

  Wang Yuanming, Zhejiang Wanli University, China

  Xu Xianmin, Jiaixng University, China

  J.Zmija, Akademia Rolnicza W Krakowie, Poland

  National Aviation University

  The Congress will take place in the campus of the National Aviation University. The history of the University dates back to August 1933. This educational institution has become a real cradle of aviation specialists training for Ukraine and almost 90 countries of the world, as well as a powerful scientific and research center.

  Powerful scientific schools in the fields of management, mechanics, electronics, electrical engineering, materials science, information technologies, computer science and computer facilities have been created at the University.

  Our site is http://www.nau.edu.ua

  Sponsorship

  General Sponsor

  We wish to thank the following for their contribution to the success of this conference: European Office of Aerospace Research and Development of the USAF.

  Information Sponsor

  Банківскькі реквізити оргкомітету:

  ПЕРЕРАХУВАННЯ У ГРИВНЯХ:

  Одержувач – Національний авіаційний університет.

  Код ЄДРПОУ 01132330.

  Банк одержувача коштів: ГУ ДКУ у м. Києві,
  рахунок 35224006000700 Код банка 820019

  Призначення платежу: "Оргвнесок за участь в конгресі «Авіація у XXI столітті» на субрахунок 712/283".

  У вашій платіжній квитанції вкажіть: "За участь у конгресі «Авіація у XXI столітті», Ф.І.О. учасників"

  Можлива оплата готівкою в день реєстрації (квитанція видається)

  Before And After Congress Tours

  A few two/three days alternative tours at week-ends both before and soon after the Congress are planned.

  Post symposium tours will be arranged to various places of interest in Kiev.

  Kyiv is one of largest and very beautiful cities of Europe. It was founded more than 1500 years ago.

  Sightseeing- tour on 17.09.2003

  9.00 Kiev-Pechersk Lavra, Myhaylivsky Cathedral
  12.30 Pirogovo- museum
  15.00 Lunch in the museum's restaurant
  17.30 Souvenirs shops in Podol
  19.30-21.30 River Dnieper voyage (restaurant available)

  Симпозіуми

  1. Безпека польотів та забезпечення льотної придатності
   • Новітні технології обслуговування та відновлення авіаційної техніки. Інформаційний супровід життєвого циклу авіаційної техніки
   • Діагностика та моніторинг технічного стану авіаційної техніки
   • Міцність та ресурс літальних апаратів та авіадвигунів
   • Прикладне проектування та відновлення частин літака
   • Моделювання та чисельні методи в гідродинаміці газу
   • Безпілотні повітряні транспортні засоби
  2. Системи діагностики в аерокосмічному комплексі
   • Інформаційні технології та моделювання в задачах діагностики
   • Методи та системи віброакустичної діагностики
   • Методи оцінки стану та прогнозування поведінки конструкцій і споруд
   • Системи штучного інтелекту та технічної діагностики
  3. Безпека повітряного руху
   • Системи зв'язку, навігації, спостереження/організація повітряного руху(CNS/ATM)
   • Інтелектуальні системи управління повітряним рухом
   • Системи автоматизованого проектування
   • Системи навігації, управління та літаководіння
  4. Охорона навколишнього середовища
   • Збалансований підхід до проблеми охорони навколишнього середовища
   • Авіаційний шум
   • Емісія двигунів – глобальні та локальні аспекти
   • Ризики третьої сторони
   • Екологічна пропускна спроможність аеропортів та повітряних трас
   • Сучасний стан авіації
  5. Мікрохвилі, радіолокація і дистанційне зондування (MRRS-2008)
  6. Економіка в авіації
   • Менеджмент авіатранспортного бізнесу
   • Безпека авіаційних перевезень
   • Економічна безпека в авіації
   • Логістичний інженерінг транспортних послуг
   • Міжнародна економіка в авіації в глобалізаційних процесах
  7. Людський фактор в авіації
   • Людський фактор та психологічне забезпечення в авіації
   • Досягнення та напрямки в реалізації менеджменту льотними кадрами
   • Психологічний аспект в підготовці диспетчерів польотів
   • Мовна підготовка пілотів та диспетчерів як аспект безпеки
   • Підвищення кваліфікації. Тенденції та проблеми розвитку
  8. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки
   • Гармонізація міжнародного права та національного законодавства з питань використання повітряного простору
   • Проблеми адаптації національного законодавства до нормативної бази Європейського Союзу в галузі цивільної авіації
   • Правове регулювання світового ринку космічних послуг та технологій
   • Механізми реалізації прав людини при використанні повітряного простору
  9. Космос, управління та мережевий зв'язок
   • Системи інтенсифікації – GBAS, SBAS, LASS
   • GALILEO и GPS модернізація
   • Мережева взаємодія в GNSS
   • Алгоритми та програмне забезпечення приймачів GNSS
   • GNSS модернізація – GALILEO
   • Розширення сфери застосування GPS/Galileo
   • GPS в спостереженні та геодезії

  Адреса оргкомітету

  Національний авіаційний університет
  пр. Космонавта Комарова, 1, к. 238
  Київ, Україна, 03680
  Тел: +38(044) 406-72-12
  Факс: +38(044) 406-72-12
  e-mail: aviacon@nau.edu.ua
  Домашня сторінка конгресу: http://congress.nau.edu.ua/

  Оргвнесок:

  Участь
  при реєстрації до 30 травня 2008 350 $
  при реєстрації після 30 травня 2008 400 $
  для студентів 50%
  супроводжуючі особи 150 $


  Ви можете внести вашу реєстраційну інформацію в форму нижче.

  Ім'я:
  Фамілія:
  E-mail:
  Телефон:
  Факс:
  Повна адреса:
  Назва доповіді:
  Ключові слова (до 3):
      
  Thank you!"; } else { echo "

  Sorry, you should not leave blank fields! Fill it and submit form again!

  First name:
  Last name:
  E-mail adress:
  Telephone nunber:
  Fax nunber:
  Full adress:
  Title of contribution:
  Keywords (up to 3):
      
  "; }?>
  "; echo "
  Item # ".$out['num']."
  Name ".$out['fname']." ".$out['lname']."
  E-mail adress: ".$out['email']."
  Phone number: ".$out['tel']."
  Fax number: ".$out['fax']."
  Full adress ".$out['adress']."
  Title of contribution: ".$out['title']."
  Keywords: ".$out['keywords']."
  "; $i++; } ?>
  Idia & Text Implementation by National Aviation University of Ukraine [2002-2004]
  Design & Graphics by Brain Depot c-format [2002-2005]