Сучасні авіаційно-космічні технології
– Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті
– Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден
– Конструкція, міцність та зносостійкість авіаційної техніки
– Двигуни та енергетичні установки
– Інтелектуальні робототехнічні та вимірювальні системи

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в авіаційній галузі
– Інтелектуальні системи управління
– Комп’ютерні системи та компоненти
– Сучасні технології розробки програмного забезпечення в авіації
– Кібербезпека цивільної авіації
– Моделювання, чисельні методи та інформаційні технології в прикладній математиці

Аеронавігація: тенденції та перспективи розвитку
– Аеронавігація
– Керування складними системами
– Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами
– Авіоніка і керування повітряним судном
– Електроніка та телекомунікації в авіації
– Англійська мова як засіб міжфахової комунікації в авіаційній галузі: досвід, виклики і перспективи

Екологічна безпека, інженерія та технології
– Екологічна безпека, інженерія та технології в авіації
– Перспективи авіаційних досліджень в Європі

Економіка та бізнес-адміністрування в авіації

Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах
– Міжнародне економічне співробітництво України у авіаційній та космічній сферах
– Трансформація журналістики та реклами в контексті сучасних трендів інформаційного світу
– Мультимедійні технології та системи
– Авіація і туризм
– Міжнародні відносини в умовах глобальних викликів сучасності

Транспорт, менеджмент і логістика

Культура безпеки авіації: управління факторами загроз і ризиків

Просторова організація аеропортових комплексів та приаеродромних територій
– Будівництво та експлуатація аеропортів
– Архітектура, містобудування та просторове планування
– Комп’ютерне моделювання, графіка та прикладний дизайн

Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

Управління, адміністрування та психологічне забезпечення в авіаційній галузі

Система управління безпекою в авіації