Сучасні авіаційно-космічні технології

 • Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті
 • Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден
 • Конструкція та міцність літальних апаратів
 • Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні
 • Двигуни та енергетичні установки
 • Інтелектуальні робототехнічні та вимірювальні системи

 

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в авіаційній галузі

 • Інтелектуальні системи управління
 • Комп’ютерні системи та компоненти
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Кібербезпека цивільної авіації
 • Математичне моделювання та чисельні методи

 

Аеронавігація: тенденції та перспективи розвитку

 • Аеронавігація
 • Безпілотні авіаційні комплекси
 • Керування складними системами
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами
 • Авіоніка і управління повітряним судном
 • Електроніка та телекомунікації

 

Екологічна безпека, інженерія та технології
 • Екологічна безпека та авіаційна хіммотологія
 • Біотехнологія та біоінженерія
 • Електрична авіація та автономні системи (ISEAS-2020)

 

Workshop "Перспективи аеронавігаційних досліджень в Європі"

 

Економіка та бізнес-адміністрування в авіації

 

Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

 • Міжнародне економічне співробітництво України в авіаційній та космічній сферах
 • Трансформація журналістики в контексті технологізації світу і процесів глобалізації
 • Міжнародне право в умовах сучасних глобалізаційних процесів
 • Авіація і туризм
 • Сучасні проблеми міжнародних відносин
 • Мультимедійні технології та системи

 

Авіаційний транспорт, менеджмент і  логістика

 

Культура безпеки авіації: управління факторами загроз і ризиків

 • Соціально-політичні та морально-психологічні компоненти авіаційної безпеки.
 • Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи.
 • Управління людським фактором.
 • Мовне моделювання інформаційних систем в авіації.
 • Антропологічний та історико-культурний виміри безпеки авіації.
 • Оцінка загроз і ризиків авіаційної безпеки

 

Просторова організація аеропортових комплексів

 

Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 

Управління та адміністрування в авіаційній галузі

 

 

Information for participants download
Інформаційний лист Скачати
Информационный лист Скачать