Сучасні авіаційно-космічні технології*

 • Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті*
 • Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден*
 • Конструкція та міцність літальних апаратів*
 • Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні*
 • Двигуни та енергетичні установки*
 • Інтелектуальні робототехнічні та вимірювальні системи*

 

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в авіаційній галузі*

 • Інтелектуальні системи управління*
 • Комп’ютерні системи та компоненти*
 • Інженерія програмного забезпечення*
 • Кібербезпека цивільної авіації*
 • Математичне моделювання та чисельні методи*

 

Аеронавігація: тенденції та перспективи розвитку*

 • Аеронавігація*
 • Безпілотні авіаційні комплекси*
 • Керування складними системами*
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об’єктами*
 • Авіоніка і управління повітряним судном*
 • Електроніка та телекомунікації*

 

Екологічна безпека, інженерія та технології*

 

Workshop "Перспективи аеронавігаційних досліджень в Європі" *

 

Авіаційний транспорт, менеджмент і логістика*

 

Просторова організація аеропортових комплексів*

 • Міське, промислове, цивільне та транспортне будівництво*
 • Дизайн архітектурного середовища
 • Технічна естетика та дизайн

 

Культура безпеки авіації: управління факторами загроз і ризиків*

 • Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи*
 • Мовне моделювання інформаційних систем в авіації*
 • Оцінка загроз і ризиків авіаційної безпеки*

 

Стратегії ІКАО в сфері безпеки авіації*

 

Економіка та бізнес-адміністрування в авіації

 

Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

 • Міжнародне економічне співробітництво України в авіаційній та космічній сферах
 • Трансформація журналістики в контексті технологізації світу і процесів глобалізації
 • Міжнародне право в умовах сучасних глобалізаційних процесів
 • Авіація і туризм
 • Сучасні проблеми міжнародних відносин
 • Мультимедійні технології та системи

 

Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 

Управління та адміністрування в авіаційній галузі

 

 

* можлива публікація матеріалів в Журналі конференції "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)", який індексується в наукометричній базі SCOPUS