1. Сучасні авіаційно-космічні технології

1.1. Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті

1.2. Сучасні технології підтримки льотної придатності повітряних суден

1.3. Втома і руйнування авіаційних конструкцій

1.4. Новітні триботехнології в авіаційному і загальному машинобудуванні

1.5. Двигуни та енергетичні установки

 

2.  Інтелектуальні системи та технології в аерокосмічному комплексі

2.1. Методи та засоби технічної та медичної діагностики

2.2. Автоматизовані системи управління процесами

2.3. Інформаційні технології та системи в авіаційній галузі

2.4. Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи

 

3. Сучасні виклики кібербезпеки

3.1. Управління інформаційною безпекою

3.2. Безпека інформаційно-комунікаційних технологій

3.3. Технічний захист інформації

3.4. Захист критичної інформаційної інфраструктури

 

4. Інформаційні технології та інновації

4.1. Комп’ютерні системи

4.2. Передові інформаційні технології у авіації

4.3. Математичне моделювання та чисельні методи

 

5. Аеронавігація: тенденції та перспективи розвитку

5.1. Навігація та управління повітряним рухом

5.2. Безпілотні авіаційні системи та комплекси

5.3. Англійська мова в науці та техніці: виклики сучасності

5.4. Авіоніка та складні системами керування

 

6. Електроніка, електронні системи і технології

6.1. Радіолокаційні методи, системи і технології

6.2. Біомедична електроніка

6.3. Мікрохвильова і антенна техніка

6.4. Програмовані електронні системи та електронні технології Інтернету речей

6.5. Мікро- і нано-електронні пристрої та системи

6.6. Криптографічний захист інформації в електронних та аерокосмічних системах

 

7. Охорона навколишнього середовища

 

8. Міжнародний симпозіум з електролітаків та автономних систем (ISEAS-2018)

 

9. Авіаційна хіммотологія

 

10. Комунікаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах

10.1.Міжнародне економічне співробітництво України у авіаційній та космічній сферах

10.2. Трансформація журналістики в контексті технологізації світу і процесів глобалізації

10.3. Інформаційно-правові засади міжнародних відносин

10.4. Авіація і туризм

 

11. Економіка та управління в авіації

 

12. Транспортні технології та логістика

 

13. Людський фактор в авіації

13.1 Соціально-політичні та морально-психологічні компоненти авіаційної безпеки

13.2 Психологія безпечної експлуатації авіаційної техніки і сучасні ергатичні системи

13.3 Управління людським фактором: стан і перспективи

13.4 Мовне моделювання інформаційних систем в авіації

13.5 Антропологічний та історико-культурний виміри безпеки авіації

 

14. Проблеми розвитку сучасного аеропорту

 

15. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 

16. Управлінський аспект освіти впродовж життя

 

17. Стратегії ІКАО в сфері безпеки авіації